ขั้นตอนการดูแลรักษารถของทุกๆท่าน

 ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ผู้ที่ใช้รถต้องตรวจสอบสภาพก่อนใช้งานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

และความเสียหาย ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากสภาพของรถผู้ใช้รถจะต้องตรวจสภาพรถ
ต่างๆ ดังนี้

 

 

 • ยาง ดอกยางควรมีมากเพียงพอต่อการยึดเกาะถนนและการทรงตัวที่ดี
  แรงดันของลมยางต้อง เป็นไปตามบริษัทยางกำหนดให้

 • ที่ปัดน้ำฝน ใบปัดน้ำฝนตลอดถังพักน้ำ และอุปกรณ์ปัดน้ำฝนต้องอยู่ในสภาพ ใช้งานได้ดี

 • แบตเตอรี่ ตรวจสภาพแบตเตอรี่ และน้ำกลั่นว่าอยู่ระดับที่กำหนด

 • หม้อน้ำ สภาพหม้อน้ำและถังพักน้ำมีน้ำอยู่ตามระดับที่ต้องการเสมอ

 • ใบพัดลมและท่อยาง ตรวจสภาพใบพัดลม และท่อยางน้ำบน – ล่าง 
  ยางอุดตาน้ำให้อยู่ใน สภาพใช้งานได้ดี

 • สายพาน ต้องอยู่ในสภาพดีไม่หย่อนมีรอยปริหรือหัก

 • น้ำมันต่าง ๆ ตรวจดูระดับน้ำมันเครื่อง น้ำมันเพาเวอร์พวงมาลัย น้ำมันเกียร์อัตโนมัติว่ามี
  น้ำมันอยู่ในระดับที่บริษัทรถแต่ละประเภทกำหนดอยู่

 • เครื่องยนต์ดีเซล ควรตรวจดูไส้กรองน้ำมันโซล่า หรือถอดล้างทำความสะอาดอย่าให้มีน้ำ
  อยู่และควรปิดฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงให้สนิดด้วย

 • ระดับน้ำมันเบรค น้ำมันคลัชท์ ควรตรวจว่าอยู่ในระดับที่ถูกต้องและตรวจการรั่วซึมของ
  วงจรเบรค เช่น บริเวณแม่ปั้มเบรค ลูกยางเบรคแต่ละล้อมีการรั่วซึมหรือไม่

 • ตรวจดูสายไฟแรงสูง (สายหัวเทียน) อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี

 • ระบบสัญญาณ และไฟแสงสว่าง ตรวจด้านหน้ารถและท้ายรถยังอยู่นาภาพที่ใช้งานได้ดี

 

 

ร่วมงานกับเราที่ info@carszana.com | ติดต่อโฆษณา ads_carszana@gmail.com

20014-2020 CARSZANA, ALL Rights Reserved.

Top